కమాండర్ టాస్క్ లో సత్తా చాటిన అభిజిత్ బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఒక సభ్యుడైన అభిజిత్ మెంటల్ గానే తప్ప, ఫిసికల్ గా ఒక రెండు టాస్క్ లలోనే బాగా పర్ఫామ్ చేసాడు. తాను ఎలాంటి పనులు చెయ్యడం కూడా మనం చూడలేదు. పొద్దున మార్నింగ్ మస్తిలో కూడా సరిగ్గా డాన్స్ చేయట్లేదు. వంటకి సంబంధించిన టాస్క్ లు వచ్చినప్పుడు మాత్రం నేరుగా వెళ్లి సోఫాలో కూర్చుని ఉంటున్నాడు. టాస్క్ […]

Contains all features of free version and many new additional features.