అమెరికా కంటే ఇండియా గొప్ప దేశమా??? అమెరికా… ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవర్ ఫుల్ కంట్రీ. అటు ఆర్థిక పరంగా ఇటు రక్షణ పరంగా కూడా ప్రపంచ దేశాలను శాసించే, సవాలు చేసే సత్తా ఉన్న దేశం. అసలు ఏ దేశం కూడా అంత ఈజీగా అమెరికాతో గొడవలు పెట్టుకోవాలని దానికి శత్రువుగా మారాలని అనుకోదు అలా చేసిన ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ లాంటి దేశాలని అమెరికా ఎలా సర్వ నాశనం చేసిందో […]

Contains all features of free version and many new additional features.