ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ వచ్చేస్తుంది… క్రిస్మస్ కంటే ముందే రెడీ!! ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని కరోనా చాలా కంగారు పెడుతుంది. ప్రతి రోజు కొన్ని లక్షల కేసులు వస్తున్నాయి. అసలు ఈ మహమ్మారికి అంతం లేదా అని ప్రజలు చాలా ఆందోళన పడుతున్నారు. ఇక అమెరికాలో అయితే పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది అక్కడ కరోన  పాజిటివ్ కేసులు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి.  ఆ కేసుల సంఖ్య ఎన్ని రోజులకు తగ్గుముఖం పడుతుందో ఎప్పుడు […]

Contains all features of free version and many new additional features.